SYSTANE® GEL DROPS

komfort-øjengel

Gellignende dråbe, som giver intensiv beskyttelse. De anbefales derfor som tillæg til øvrige dråber, eller til lindring om natten.

FORDELE

Giver intensiv beskyttelse

Kan anvendes om natten

Kan anvendes som tillægsbehandling til alle SYSTANE®-dråber

FAKTA OM SYSTANE® GEL DROPS komfort-øjengel

Kan anvendes i op til 3 måneder efter åbning

BESKRIVELSE: 
SYSTANE ® Gel Drops komfort-øjengel er velegnet til brug både om dagen og om natten og lindrer moderate til svære symptomer på øjentørhed. Produktets formulering er specifikt beregnet til at smøre og gendanne øjenoverfladen, så den beskyttes mod yderligere beskadigelse.

SYSTANE ® Gel Drops komfort-øjengel er en steril opløsning, der indeholder polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid, natriumchlorid, dinatriumedetat og POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001   % konserveringsmiddel.


ANVENDELSESOMRÅDE/INDIKATIONER
SYSTANE® Gel Drops komfort-øjengel er en behandling af tørre øjne, som giver midlertidig lindring af symptomer på øjentørhed såsom ubehag, brænden og irritation.


KONTRAINDIKATIONER (
grunde til ikke at bruge produktet):
Personer som er allergiske over for et af indholdsstofferne i SYSTANE® Gel Drops komfort-øjengel bør ikke anvende produktet.


ANVENDELSE:
SYSTANE® Gel Drops komfort-øjengel kan anvendes efter behov i løbet af dagen og også om natten. SYSTANE® Gel Drops  kan anvendes til tørre øjne som skyldes brug af kontaktlinser ved, at dryppe øjnene inden kontaktlinserne indsættes, og efter kontaktlinserne er taget ud igen. Rystes grundigt før brug. Dryp 1-2 dråber i det/de påvirkede øje/øjne efter behov og blink.


ADVARSEL: 
Det er vigtigt, at du følger eventuelle anvisninger fra sundhedsfagligt personale samt pakningens instruktioner om korrekt anvendelse af produktet. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller
, hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE® Gel Drops Komfortøjendråber og  kontakte din læge, da problemet kan blive mere alvorligt.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har brugt SYSTANE® GEL DROPS, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.FORHOLDSREGLER:

 • For at undgå forurening af flaskens indhold må dråbespidsen aldrig komme i kontakt med nogen overflader.
 • Fjern den løse sikkerhedsring omkring hætten når flasken åbnes først gang.
 • Søg lægehjælp i tilfælde af oral indtagelse.
 • Må ikke anvendes hvis opløsningen bliver uklar eller skifter farve.
 • FORSEGLING: Må ikke anvendes hvis sikkerhedsforseglingen er ødelagt eller mangler eller hvis skuelåget er beskadiget.  Må ikke anvendes hvis emballagen har været åbnet eller er ødelagt.  
 • Skru låget på efter brug.
 • Opbevares ved stuetemperatur mellem +15 grd. og +30° C.  
 • Beholderen skal være lukket helt til, når den ikke er i brug.
 • Anvendes før udløbsdatoen som er trykt på produktet.
 • Kasser eventuel resterende opløsning tre måneder efter flaskens anbrud.  
 • Opbevares utilgængeligt for børn.