SYSTANE® HYDRATION

uden konserveringsmidler til langtidsvirkende lindring af tørre øjne

Hvis du lider af kronisk tørre øjne eller har symptomer på tørre øjne efter LASIK-operation eller operation for grå stær, er lindring inden for rækkevidde.

Med Systane® HYDRATION komfortøjendråber uden konserveringsmidler får du langtidsvirkende lindring af tørre øjne, så du kan fokusere på dit liv og ikke på dine tørre øjne.

Den avancerede, ukonserverede, dobbeltvirkende formel indeholder både hyaluronsyre (HA) og HP-Guar®, en effektiv kombination af indholdsstoffer, som giver dokumenteret langtidsvirkende lindring af symptomer på kronisk tørre øjne.

FORDELE

Langtidsvirkende lindring af tørre øjne til trætte, irriterede øjne

Avanceret ukonserveret formel

Flerdosisflaske med PureFlow® teknologi

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION KOMFORTØJENDRÅBER UDEN KONSERVERINGSMIDDEL

INGREDIENSER
SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber er en steril opløsning, der indeholder natriumhyaluronat, polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, natriumborat, kaliumchlorid og natriumchlorid.


TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER
SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber er beregnet til midlertidig lindring af svie og irritation der skyldes tørre øjne. SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber kan anvendes til at smøre og genfugte silikonehydrogel og bløde (hydrofile) kontaktlinser til daglig, udvidet eller engangsbrug.

KONTRAINDIKATIONER
Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstofferne i SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber, må ikke anvende produktet.


ANVENDELSE
SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber kan anvendes efter behov i løbet af dagen. Dryp 1 - 2 dråber i øjet/øjnene efter behov, og blink. Hvis der opstår mild irritation, ubehag eller sløret syn under brug af kontaktlinser, dryp da 1-2 dråber i øjet/øjnene, og blink 2-3 gange. Kan også anvendes før og efter brug af kontaktlinser. Efter brug skal flasken rystes i en nedadgående bevægelse, inden hætten sættes på, for at fjerne eventuelt overskydende produktrester på spidsen. INDEN BRUG FØRSTE GANG: Hold flasken i en vinkel på cirka 90 grader, og dryp én dråbe ud, som kasseres. Ryst flasken i en nedadgående bevægelse for at fjerne resterende produktrester.


FORHOLDSREGLER

 • Kun til anvendelse i øjet.
 • FORSEGLET: Må ikke anvendes, hvis forseglingen på hætten er brudt eller mangler.
 • Må ikke anvendes, hvis pakningen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
 • For at undgå forurening må dråbespidsen aldrig berøre andre overflader.
 • Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
 • Må ikke anvendes, hvis opløsningen ændrer farve eller bliver uklar.
 • Sæt hætten på efter brug.
 • Hold flasken tæt tillukket, når den ikke er i brug.
 • Dette produkt indeholder en mængde af borsyre og natriumbnorat, som er sikkert at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
 • Skal anvendes inden udløbsdatoen, som er angivet på produktet.
 • Når flasken har været åbnet, skal resterende opløsning kasseres i henhold til nedenstående instruktion
 • For 3 ml flasker skal resterende væske kasseres efter 30 dage.
 • For 10 ml flasker skal resterende væske kasseres efter 3 måneder.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.


ADVARSLER
For korrekt brug af produktet, er det vigtigt, at du følger anvisninger fra sundhedsfagligt personale og alle instruktionerne på emballagen. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller rødme i øjet, skal du straks holde op med at anvende SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt.

SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber er ikke beregnet til rensning eller desinfektion af kontaktlinser. SYSTANE® HYDRATION komfortøjendråber må ikke anvendes til opbevaring eller desinficering af kontaktlinser.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret efter inddrypningen, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.