SYSTANE® HYDRATION UD

ukonserverede

Uden konserveringsmidler og ideel til sensitive øjne. Giver ekstra fugt til øjet* og anbefales derfor til personer med symptomer på tørre øjne, som har behov for langvarig lindring (eksempelvis forbundet med brug af kontaktlinser, medicin eller allergi).
*sammenlignet med SYSTANE® ULTRA

FORDELE

Giver hurtig og langvarig lindring

Tredobbelt-virkende formulering som giver bedre hydrering end Hylauronat alene 

Ideel til sensitive øjne

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION UD ukonserverede KOMFORTØJENDRÅBER

BESKRIVELSE
SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber er en steril opløsning, der indeholder natriumhyaluronat, polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, natriumborat, kaliumchlorid og natriumchlorid.
TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER
SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber er en behandling af tørre øjne, som giver midlertidig lindring af brænden og irritation forårsaget af øjentørhed. 
SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber kan anvendes til at smøre og fugte
 både hydrogel- og silikonehydrogelkontaktlinser.
KONTRAINDIKATIONER
Personer der er allergiske over for nogle af indholdsstofferne i SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber må ikke anvende produktet.
ADVARSLER
Det er vigtigt, at du følger  vejledning og instruktioner i indlægssedlen for korrekt anvendelse af produktet.  
Hvis du føler vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller
, hvis øjet bliver rødt, skal du straks holde op med at anvende SYSTANE® HYDRATION UD og kontakte din øjenspecialist, da problemet kan blive mere alvorligt.
SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber er ikke egnet til rensning eller desinfektion af kontaktlinser. SYSTANE® HYDRATION UD komfortøjendråber må ikke anvendes til opbevaring eller desinficering af kontaktlinser.
Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt SYSTANE® HYDRATION, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.
FORHOLDSREGLER

 • Til anvendelse i øjet.
 • For at undgå forurening må dråbespidsen aldrig berøre nogen overflader.
 • Skal anvendes inden udløbsdatoen som er angivet på emballagen.  
 • Hvis opløsningen bliver misfarvet eller uklar, må produktet ikke bruges.
 • Forsegling: Må ikke anvendes hvis emballagen eller enkeltdosisbeholderen har været åbnet eller er ødelagt. 
 • Kasser resterende indhold efter anvendelse. Gem ikke indholdet i en anbrudt beholder. Genbrug ikke.  
 • Opbevares utilgængeligt for børn.  
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over  +30° C . 
 • Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
  Brugsanvisning
 • Drej toppen af enkeltdosisbeholderen. Dryp 1-2  dråber i et eller begge øjne efter behov og blink. 
 • Anvend ny enkeltdosisbeholder hver gang. SYSTANE ® HYDRATION UD komfortøjendråber kan anvendes efter behov hele dagen igennem til at lindre symptomer på tørre øjne.
 • Kasser enkeltdosisbeholderen efter brug.
 • Skulle der opstå mindre irritation, ubehag eller sløret syn under brug af kontaktlinser, dryp 1-2 dråber i øjet og blink 2-3 gange.