SYSTANE® ULTRA

uden konserveringsmiddel for hurtig lindring af tørre øjne

Lad dig ikke holde tilbage af symptomer på tørre øjne, der skyldes faktorer i dine omgivelser som f.eks. skærmtid, luftkvalitet og/eller sæsonbetingede faktorer (f.eks. lav luftfugtighed, blæst, støv).


Med Systane® ULTRA komfortøjendråber uden konserveringsmiddel får du hutig lindring af dine symptomer, når du har mest brug for det.

>br />

Den avancerede, ukonserverede formel indeholder også et unikt indholdsstof, der hedder HP-Guar®, som dokumenteret er dobbelt så smørende som hyaluronsyre alene.

FORDELE

Hurtig lindring af tørre øjne til tørre, trætte og irriterede øjne

Avanceret formulering uden konserveringsmiddel

Flerdosisflaske med PureFlow® teknologi

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA KOMFORTØJENDRÅBER UDEN KONSERVERINGSMIDDEL

INGREDIENSER
SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber er en steril opløsning, der indeholder polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid og natriumchlorid.


TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER
SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber er beregnet til midlertidig lindring af svie og irritation som følge af øjentørhed.

SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber kan anvendes til at smøre og genfugte kontaktlinser af silikonehydrogel og bløde (hydrofile) kontaktlinser til daglig, udvidet eller engangsbrug. SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber fugter dine kontaktlinser, reducerer ubehag i forbindelse med brug af kontaktlinser og hjælper med at fjerne partikler, som kan forårsage irritation og/eller ubehag.

KONTRAINDIKATIONER
Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstofferne i SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber, må ikke anvende produktet.


ANVENDELSE
SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber kan anvendes efter behov i løbet af dagen.
Dryp 1 eller 2 dråber i det/de pågældende øje/øjne, og blink. Hvis der opstår mild irritation, ubehag eller sløret syn under brug af kontaktlinser, dryp da 1-2 dråber i det/ de pågældende øje/øjne, og blink 2-3 gange. Kan også anvendes før og efter brug af kontaktlinser. Efter brug skal flasken rystes i en nedadgående bevægelse, inden hætten sættes på, for at fjerne eventuelt overskydende produktrester på spidsen.
INDEN BRUG FØRSTE GANG: Hold flasken i en vinkel på cirka 90 grader, og dryp én dråbe ud, som kasseres. Ryst flasken i en nedadgående bevægelse for at fjerne resterende produktrester.


FORHOLDSREGLER

 • Kun til anvendelse i øjet.
 • FORSEGLET: Må ikke anvendes, hvis forseglingen på hætten er brudt eller mangler.
 • Må ikke anvendes, hvis pakningen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
 • For at undgå forurening må dråbespidsen aldrig berøre andre overflader.
 • Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
 • Må ikke anvendes, hvis opløsningen ændrer farve eller bliver uklar.
 • Sæt hætten på efter brug.
 • Hold flasken tæt tillukket, når den ikke er i brug.
 • Skal anvendes inden udløbsdatoen, som er angivet på produktet.
 • Dette produkt indeholder en mængde af borsyre, som er sikkert at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
 • Overskydende opløsning skal kasseres tre måneder efter åbning af flasken.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.


ADVARSLER
Det er vigtigt, at du følger eventuelle anvisninger fra sundhedsfagligt personale samt pakningens instruktioner om korrekt anvendelse af produktet. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber og kontakte din læge, da problemet kan blive mere alvorligt. Opbevar eller rengør ikke dine kontaktlinser i SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber, da dette kan give øjenirritation.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har brugt SYSTANE® ULTRA, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.