SYSTANE® ULTRA

UD UKONSERVERET KOMFORTØJENDRÅBER

Uden konserveringsmidler og ideel til sensitive øjne. Giver fugt til øjet, og anbefales derfor til personer med symptomer på tørre øjne, som har behov for en hurtig midlertidig lindring (eksempelvis forårsaget af skærmbrug, læsning eller ophold i tørt indeklima).

FORDELE

Ideel til sensitive øjne

Uden konserveringsmidler

Giver en hurtig midlertidig lindring

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA UD ukonserverede KOMFORTØJENDRÅBER

BESKRIVELSE:

SYSTANE® ULTRA UD komfortøjendråber er en steril opløsning, der indeholder polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid og natriumchlorid.

ANVENDELSESOMRÅDE (indikationer)

SYSTANE® ULTRA UD komfortøjendråber er en behandling til tørre øjne, der giver midlertidig lindring af brænden og svien, som er forårsaget af tørre øjne.

KONTRAINDIKATIONER (grunde til ikke at bruge produktet):

Personer, der er allergiske over for nogle af indholdsstofferne i SYSTANE® ULTRA UD komfortøjendråber, bør ikke anvende produktet.

ANVENDELSE:

SYSTANE® ULTRA UD komfortøjendråber kan anvendes efter behov hele dagen igennem. Kan anvendes til tørre øjne, som skyldes brug af kontaktlinser ved, at dryppe øjet inden kontaktlinsen isættes samt drypning efter kontaktlinsen er taget ud. Drej toppen af enkeltdosisbeholderen, dryp 1-2 dråber i det/de påvirkede øje/øjne efter behov og blink. Kasser beholderen efter brug.

ADVARSLER:

Det er vigtigt, at du følger eventuelle anvisninger fra din øjenlæge samt pakningens instruktioner om korrekt anvendelse af produktet. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller, hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE ® ULTRA UD komfortøjendråber og kontakte din øjenlæge, da problemet kan blive mere alvorligt.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har brugt Systane® Ultra UD, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

FORSIGTIGHEDSREGLER:

  • For at undgå forurening af beholderens indhold må dråbespidsen aldrig komme i kontakt med nogen overflader.
  • Til anvendelse i øjet.
  • Søg lægehjælp i tilfælde af oral indtagelse.
  • Må ikke anvendes, hvis opløsningen bliver uklar eller skifter farve.
  • FORSEGLING: Må ikke anvendes, hvis sikkerhedsforseglingen er ødelagt eller mangler, eller hvis  skruelåget er beskadiget. Må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er ødelagt.
  • Må ikke opbevares over +30°C. Anvendes før udløbsdatoen som er trykt på emballagen.
  • Kasser resterende indhold efter anvendelse. Gem ikke indholdet i en enkeltdosisbeholder, der har været åbnet.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.