SYSTANE® ULTRA

komfortøjendråber

Giver fugt til øjet, og anbefales derfor til personer med symptomer på tørre øjne, som har behov for en hurtig midlertidig lindring (eksempelvis forårsaget af skærmbrug, læsning eller ophold i tørt indeklima).

FORDELE

Giver en hurtig midlertidig lindring

Fås også som engangspipetter uden konserveringsmidler

Egnet til brug sammen med kontaktlinser

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber

BESKRIVELSE: 

SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber er en steril opløsning, der indeholder polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid, natriumchlorid og POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 % konserveringsmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE (Indikationer)

SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber er en behandling til tørre øjne, som giver midlertidig linding af brænden og svien, som er forårsaget af tørre øjne. SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber kan anvendes til, at fugte og smøre bløde (hydrofile) endags- og  flerdagskontaktlinser samt silikonehydrogel-kontaktlinser (døgn-/flex-kontaktlinser ). SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber fugter dine kontaktlinser, reducerer ubehag forbundet med  kontaktlinsebrugog hjælper med at fjerne belægninger , som kan være skyld i irritation og ubehag.

KONTRAINDIKATIONER (
grunde til ikke at bruge produktet):

Personer der er allergiske over for nogle af indholdsstofferne i SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber bør ikke anvende produktet.ANVENDELSE:
SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber kan anvendes efter behov hele dagen igennem. 
Ved behandling af tørre øjne dryppes øjet efterfulgt af et blink. Hvis der under
 kontaktlinsebrug opstår en mild irritation eller sløret syn,  anbefales det at dryppe 1- 2 dråber i øjet og derefter blinke 2-3 gange. Kan bådeanvendes før og efter kontaktlinsebrug . Rystes grundigt før brug.


ADVARSLER: 
Det er vigtigt
, at du følger eventuelle anvisninger fra sundhedsfagligt personale samt pakningens instruktioner om korrekt anvendelse af produktet. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber og kontakte din læge, da problemet kan blive mere alvorligt. Opbevar eller rengør ikke dine  kontaktlinser i SYSTANE® ULTRA komfortøjendråber, da dette kan give øjenirritation.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har brugt SYSTANE® ULTRA, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

FORHOLDSREGLER:

 • For at undgå forurening af flaskens indhold må dråbespidsen aldrig komme i kontakt med nogen overflader. 
 • Til anvendelse i øjet.
 • Fjern den løse sikkerhedsring omkring hætten når flasken åbnes første gang.
 • Søg lægehjælp i tilfælde af oral indtagelse.
 • Må ikke anvendes hvis opløsningen bliver uklar eller skifter farve.
 • FORSEGLING: Må ikke anvendes hvis sikkerhedsforseglingen er ødelagt eller mangler eller hvis skuelåget er beskadiget.  Må ikke anvendes hvis emballagen har været åbnet eller er ødelagt.  
 • Skru låget på efter brug.
 • Flasken skal være lukket helt til, når den ikke er i brug.
 • Anvendes før udløbsdatoen som er trykt på produktet.  
 • Kasser eventuel resterende opløsning seks måneder efter åbning af flasken.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.  
 • Må ikke opbevares over +30° C.